Courses

Tärkeintä on luoda turvallisuuden tunne

Turvallisuuden tunteen luominen ennen synnytystä ja sen aikana on erittäin tärkeää. Tähän pääsemme toimivalla yhteistyöllä. Turvallisuuden tunteella ei ole pelkästään vaikutusta naisen kykyyn selviytyä elämässä, vaan se vaikuttaa myös positiiviseen synnytyskokemukseen ja ehkäisee traumoja sekä sekundaarista synnytyspelkoa. Peloton synnytys -organisaatio tarjoaa ohjaajakoulutusta sekä SAFE-malliinsa pohjautuvaa täydennyskoulutusta. Tämän hoitotyön mallin on tarkoitus toimia työkaluna raskauden aikaisen ja synnytykseen liittyvän stressin ja pelon vähentämiseksi.

Tavoitteemme

Tarjoamme tehokkaat ja toimivat työkalut turvalliseen synnytykseen ja tavoitteemme on lisätä ymmärrystä siitä, miten tunteet ja synnytyksen fysiologia liittyvät toisiinsa. Haluamme antaa koko maailman synnyttäjille ja perheille mahdollisuuden kokea mahdollisimman turvallinen ja voimaannuttava synnytys. Yhdessä me vahvistamme naisten luottamusta omaan kehoonsa ja vanhemmaksi tulemiseen. Haluamme edistää kykyä kohdata elämän haasteita, kokea syvempää yhteyttä ja elämäntarkoitusta ja tätä kautta parantaa mielenterveyttä.

Tarjoamme koulutuksen ja työkalut

Ohjaajakoulutuksemme ja hoitotyön mallimme antavat työkalut, joilla autat luomaan turvallisuuden tunteen raskaana oleville ja heidän kumppaneilleen tai muille tukihenkilöille. Koulutuksemme tarjoavat tietoa siitä, miten turvallisuuden tunnetta voi lisätä ja miten synnytyspelkoa, komplikaatioita ja interventioita voidaan ehkäistä. Tämä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä parempaan ja kustannustehokkaampaan terveydenhuoltoon sekä lisääntyneeseen psykososiaaliseen hyvinvointiin.

Käytännön tukea positiiviseen synnytyskokemukseen

Hoitotyön mallimme SAFE (Stress And Fear Evaluation model) tarjoaa konkreettiset strategiat stressin ja pelkojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen sekä käytännön toimintatavat näiden vähentämiseksi niin äitiysneuvoloille kuin vastaanotoille, joissa synnytyspelkoa hoidetaan. SAFE-malli on otettu käyttöön eri puolilla Ruotsia tehokkaana työvälineenä stressin ja pelon vähentämiseksi. Räätälöimme koulutukset aina kohderyhmän ja tilaajan mukaan.